• Facebook Social Icon
הייחודיות שלנו
 - שנים של ניסיון במגזר הפיננסי בדגש על          שוק ההון
- ניסיון לימודי עם כל שכבות האוכלוסייה             מנערים ועד קשישים
 
- העברת תוכן יעילה, מקצועית ובגובה               העיניים המאפשרת לתלמידים חיבור לחובר
   הנלמד והפנמתו
- שימוש בכלים פרקטיים והדגמות                      אינטראקטיביות המפעילות את התלמידים      העוזרות להם להבין את החומר הנלמד
- Call To Action. כבר במהלך הלמידה            התלמידים נדרשים לבצע פעולות אשר יטיבו    עמם לאורך השנים
מה התכנית כוללת?
התכנית מתכוונת להעניק לתלמידים כישורי חיים הקשורים להתנהלות פיננסית נכונה.
התכנית מחולקת לשלושה חלקים ראשיים:
1) הרמה הבסיסית - הכרת מושגים בסיסיים כמו           מהוא כסף, מהיא ריבית, מהן עמלות, במי הם             הגופים הפיננסיים שצריך להכיר ועוד.
2) מיצוב ביטחון פיננסי - אילו חסכונות אפשר               ורצוי לפתוח כבר היום, איך לקרוא תלוש                     משכורת, מהן הזכויות שלהם בעובדים, איך               לתכנן עבור בעתיד ועוד.
3) הכרת שוק ההון - הכרת מושגים בשוק ההון               ומהן אפשרויות ההשקעה הקיימות כיום.
     במהלך התכנית התלמידים יתנסו בתרגילי               פרקטיקה וחשיבה ביקורתית-עצמאית                       בנושאים הפיננסיים הנלמדים על מנת להטמיע         בהם את הידע הנלמד בצורה אינטראקטיבית. 
מטרת התכנית
מטרת התכנית היא להעניק לתלמידים בתי הספר את כל הכלים הדרושים בכדי להתנהל נכון כלכלית, על מנת שהדור הבא יהיה מאורע יותר, מוכשר יותר בנושאים הללו ויותר עצמאי כלכלית.
במהלך עבודתי בשוק ההון ובפיננסים בכלל, נחשפתי אין ספור פעמים לבורות פיננסית מוחלטת מצד אנשים. אנשים המנהלים משק בית, מגדלים ילדים ועובדים בשוק העבודה אינם מסוגלים להתנהל פיננסית נכון וזוהי אשמת מערכת החינוך לדורותיה. כאן אנחנו נכנסים לתמונה על מנת להתחיל את השינוי מלמטה.
האם התכנית תעביר תכנים בנושא מסחר והשקעות בשוק ההון?
לא. למרות שהקורסים שמסארט-טרייד מעבירים
מתעסקים אך ורק במסחר והשקעות בשוק ההון,
בקורס המועבר בבית הספר מועבר החומר בנושא
שוק ההון ברמה הבסיסית של הכרת המושגים
ואפשרויות החיסכון וההשקעה בשוק בלבד.
זאת על מנת שנוכל להעביר את החומר בצורה
האובייקטיבית ביותר תוך כדי התרכזות בניהול 
הפיננסי הנכון של התלמידים היום ובעתיד.
התעניינתי.. מה עכשיו?
מלאו את הפרטים כאן ונפנה אליכם לתיאום פגישה
על מנת להסביר את התכנית בצורה מפורטת.